VICENT MARTÍNEZ: «L’originalitat és pensar en allò que no existeix i que, quan apareix, sents que sempre ha estat allí». 

On ubicaries l’inici del disseny? L’origen del disseny apareix quan la creativitat i el pensament s’utilitzen per a generar els objectes artificials que l’ésser humà necessita per a viure. Potser una altra cosa és parlar de disseny industrial, l’origen del qual es vincula a la fabricació d’objectes utilitzant màquines per a replicar sèries. I a […]